Втора среща по проекта MontGuide+

Между 1 и 7 април в Gressoney Saint Jean (Италия) бе проведена втората среща  по проект "MontGuide+", финансиран по програма ERASMUS +.

Домакин на това събитие беше италианският партньор Monte Rosa Academy.

Другите участници бяха останалите партньори в проекта: AITR (Italy), Българска асоциация за водачите в природната среда, Сдружение "Екосистем Юроп" и "Еко Монд" (България) и Асоциация на румънските планински водачи (AGMR), координатора на проекта Edufor и Professional Team от Румъния.

В дневният ред на срещата имаше не само теоретична част, но и практически семинари:

- обмен на най-добри практики относно методите при обучителни дейности;

- Представяне на някои методи за управление на риска: Лавинно спасяване, представено от Българска асоциация за водачите в природната среда; спасяване в ледникова пукнатина, представена от AGMR;

- Представяне на методите на ски обучение на и извън пистите, организирано от Monte Rosa Academy, домакин на събитието;

- Различни семинари, в които участниците практикуваха методите, научени в теоретичната част на курса.

Атестация за планински водачи със ски

В периода 8-12 януари 2018 в Пирин се проведе курс - атестация за планински водачи със ски. Участваха 11 кандидата. Програмата включваше покриване на норматив при изкачване и спускане със ски, лавино- спасителна акция, екипировка и поддръжката й, първа помощ и импровизирани средства за евакуация, движение със ски по ледник.

 

ПРОЕКТ: ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА

Описание:

В световен мащаб, Международния съюз на асоциациите на алпийските водачи (IFMGA) е единствената професионална организация, призната за регулаторен фактор, а по отношение на Европейския съюз организацията налага професионални стандарти на IFGMA в страни, където такава дейност се регулира съгласно Директива 36/2005 / ЕО. При тези условия всички организации, акредитирани от IFGMA, трябва да спазват специфични изисквания, съобразени с компетентностите, които са необходими за професията алпийски водач.

Основната цел на този проект е привеждането в съответствие на националната квалификация на Румъния и България към изискванията, признати от IFGMA, и прехвърлянето на ноу-хау, което да гарантира признаването на тази квалификация в Европа и на международно ниво.
Независимо от това, че IFMGA има вече изградени съществуващи изисквания, всяка страна / институция има известна свобода в разработването на свои собствени начини и методи за прилагането на съществуващите IFMGA изисквания. В допълнение развиващия се пазар на труда изисква и нови компетенции, като например прехода към зелена икономика. Като част от дейностите си проектът има за цел да развие нови компетенции в сферата на „зелените умения“, посветени на професията алпийски водач.

 


Начална дата:  01/11/2017

Крайна дата:  31/08/2019

Партньори: 
 • Сдружение
  Сдружение

  Сдружение "Екосистем Юръп"

  България
 • Asociatia Ghizilor Montani din Romania
  Asociatia Ghizilor Montani din Romania

  Asociatia Ghizilor Montani din Romania

  Румъния
 • AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE
  AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE

  AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE

  Италия
 • Асоциация на планинските водачи в България
  Асоциация на планинските водачи в България

  Асоциация на планинските водачи в България

  България
 • Еко Монд
  Еко Монд

  Еко Монд

  България
 • Monterosa academy ASD
  Monterosa academy ASD

  Monterosa academy ASD

  Италия
 • Professional team S.R.L.
  Professional team S.R.L.

  Professional team S.R.L.

  Румъния
 • SC EDUFOR SRL
  SC EDUFOR SRL

  SC EDUFOR SRL

  Румъния

Финансиране: 
 • Еразъм+
  Еразъм+

  Еразъм+

  Румъния

Резултати: 

Основни резултати от проекта:

Повишаване на прозрачността, съпоставимостта и признаването на квалификацията „алпийски водач“ на европейско ниво чрез реализиране на общ професионален стандарт с използване на Европейски инструменти и методи и прилагане на нови / подобрени професионални стандарти в Румъния и България.

Улесняване на мобилността на ученето и труда, и пригодността за заетост между участващите държави и на Европейско равнище чрез реализиране на дейности, предвиждащи сътрудничество и обмен на добри практики в рамките на проекта и извън него.

Подобряване на качеството на програмите за ПОО чрез по-добро разбиране и прилагане на смесени методи на ПОО от обучители чрез обмен на добри практики между партньорите и разработване на иновативен курс за комбинирано обучение (електронно обучение, практика, мобилност и учене чрез работа).


Продукти: 

Очаквани продукти на проекта:

 • Общ професионален стандарт за „алпийски водач“;
 • Платформа за електронно обучение и комбинирани курсове за обучение.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


 

ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА

Стартираме нов проект, чиято основна цел е повишаване на прозрачността, съпоставимостта и признаването на квалификацията „алпийски водач“ на европейско ниво, чрез реализиране на общ професионален стандарт с използване на Европейски инструменти и методи и прилагане на нови и/ или подобрени професионални стандарти в Румъния и България.

Освен това, реализицията на дейностите следва да улесни мобилността на ученето и труда, и пригодността за заетост между участващите държави и на Европейско равнище, чрез реализиране на дейности предвиждащи сътрудничество и обмен на добри практики в рамките на проекта и извън него.

И най-сетне да се подобри качеството на програмите за професионално обучение чрез по-добро разбиране и прилагане на вложените в тях смесени методи обучение чрез обмен на добри практики между партньорите и разработване на иновативен курс за комбинирано обучение (електронно обучение, практика, мобилност и учене чрез работа).

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.