Зимен входящ тест

На 5, 6 и 7 март 2010 година в района на хижа Рилски езера беше проведен зимен входящ тест за придобиване на международен сертификат за планинско водене според изискванията на Международен съюз на Асоциациите на планинските водачи (IVBV - UIAGM – IFMGA, www.ivbv.info).
Тестът включваше извънпистово каране на ски, движение с панти и колани, ледено катерене. Явиха се 11 кандидати.