За нас

На 13 април 2005 беше учредена Българската Асоциация на Водачите в Природна Среда (БАВПС)

Основни цели на Асоциацията са:

-      Да представлява и защитава интересите на своите членове и индивидите, свързани професионално с водене на хора в природна среда пред държавни органи, български и международни организации, юридически лица

-      Да съдейства за професионалното обучение на хората, работещи в природна среда

-      Да съдейства за повишаване и подобряване на квалификацията на своите членове и хората, водещи в природна среда

-      Да съдейства за приридосъобразно поведение на хората, посещаващи природната среда

-      Да съдейства за опазване на околната среда

-      Да съдейства за поддържането и подобряването на туристическата инфраструктура България

-      Да съдейства за приемането на Европейските стандарти за практикуване на професиите, свързани професионално водене на хора в природна среда.

Българската асоциация на водачите кандидатства за членство в Международния съюз на Асоциациите на планинските водачи (IVBV - UIAGM – IFMGA, www.ivbv.info).

 

ЗА КОНТАКТИ използвайте електронна поща: guides(at)guidebg.org